โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรกองบริหารทรัพยากร สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ช่วยอธิการบดี 2566 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรกองบริหารทรัพยากร สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ช่วยอธิการบดี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาบุคลากรกองบริหารทรัพยากร สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ช่วยอธิการบดี
     24 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง นำบุคลากรกองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา