โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 17มีค66 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 17มีค66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
         วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้อนรับนายนักรบ เรืองงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ นาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา