โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-22 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-03-22

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พุธ 22 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้อนรับนายนักรบ เรืองงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ นายทศพร ไชยศรี วิศวยาปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.คิกี  ทรงงาม นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องในการวางท่อส่งน้ำภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางมาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา