โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-03 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-03-03

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีภายหลังสำเร็จการศึกษา
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         3 มีนาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรม และกีฬาเด่น กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณกมลทิพย์  ไกรวิทย์หิรัญ ผู้จัดการเขตภาคเหนือ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ (HR) บริษัท เซ็น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา