โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-25 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-02-25

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สวก.ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          25 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566  อ.พ.ร.สัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์   ทองปรอน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยแนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวรายงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา