โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-14 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-09-14

เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T for BCG ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
พุธ 14 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา  ดร. ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร บ้านไร่ศิลาทอง   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ วช. หารือการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค
พุธ 14 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          10 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในโอกาสประชุมหารือการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 เพื่อหารือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของการจัดงานดังกล่าว ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมสถาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา