โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-04 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-02-04

อพวช. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวอบรม/เสวนา

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เข้าใจ มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนและองค์กรร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ... >> อ่านต่อ


บุคลากรประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

        3 กุมภาพันธ์ 2565 นายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟน และโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 11-305  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา