โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2566
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

         วันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  จัดโครงการ “ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2566” แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวแสดงมุฑิตาจิต  ณ อาคารอเนกประสงค์ ... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ


อธิการบดีฯ ลงพื้นที่ลำปาง คัดสรรผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ตราสินค้าราชมงคลล้านนา
พุธ 13 กันยายน 2566

          เช้าวันนี้ (13 กันยายน 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้)  ลงพื้นที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลาก... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม RMUTLL OPEN HOUSE เปิดบ้านหลังที่สอง เปิดมุมมองทางการศึกษา
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566

          เช้าวันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้แนวคิด “ เรียน รู้ เล่น ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม”  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมต้อนรับคณะครู นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากร ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2565
พุธ 6 กันยายน 2566

         วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยงานสนับสนุน) โดยมีการชี้แจงผลตรวจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสังกัดกองบริหารทรัพยากรลำปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ      ... >> อ่านต่อ


บุคลากร กบ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน
พุธ 6 กันยายน 2566

       วันที่ 5 กันยายน 2566 นายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอ “สร้างจัดเด่นเสริมจุดขายสินค้าออนไลน์” ด้วยสมาร์ทโฟน แก่กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (วังเงิน/ดอนไฟ/หัวเสือ) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เกษตรและผู้สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนอาคารติ๊บปาละปัญญา โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการร์ และทักษะเชิงปฏิบั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัย จัดอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพิชัย
จันทร์ 28 สิงหาคม 2566

         เช้านี้ (28 สิงหาคม 2566 ) ที่ห้องนวัตกรรมชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลพิชัย (อบต.พิชัย) จัดอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ร่วมพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


อบต.พิชัย หารือ มทร.ล้านนา ลำปาง ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพิชัย
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566

         วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายชายชาญ ปาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และนายศุภชัย มาศมัณฑนะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าหารือการจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพิชัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และนายพิทยาธร ศิริวงศ์ หัวหน้างานบริการ ณ ห้องประชุม กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว สานต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566

          16 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันปลูกข้าวบนพื้นที่ 5 ไร่ ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  มทร.ล้านนา ลำปาง         การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแล... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 154


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา