โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี Lanna Expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่
พุธ 23 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ มทร.ล้านนา ลำปาง 2563
อังคาร 22 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมต้อนรับรัฐมนตรี
อาทิตย์ 13 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง บรรยายพิเศษ
ศุกร์ 11 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1393

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา