โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ BALA ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ค่ายซอมพออาสา ปีที่ 5
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พิธีทำบุญและฉลองสมโภชอาคารหอเกียรติภูมิแม่วัง
เสาร์ 12 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ออกบูธงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง 63
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


คณะบริหารจัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต1
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมงา
พุธ 2 ธันวาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


คณะวิทย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-2
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 1393

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา