โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมวีเนต 1 2 เมย64
เสาร์ 3 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


อ.พ.ร.สัมพันธ์ 64 26มีค64
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการเกษตร
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

mk farm
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมการใช้โปรแกรม Minitab
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1429

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา