โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษรอบ 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษรอบ 1


ดาวน์โหลด เอกสารรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษรอบ 1

ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

  1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับนักศึกษาโควต้าพิเศษ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
  2. คุณวุฒิของผู้สมัคร update.
  3. ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ รอบ 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา