โลโก้เว็บไซต์ รับมอบภาพตัวอย่างซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับมอบภาพตัวอย่างซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (6 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวปภาวรินท์  บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง และนางสาวพรรษา  เรือนน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี รับมอบภาพถ่ายตัวอย่าง (ภาพหมู่บัณฑิต) จากนางรัชนี  ตรียกูล ร้านเลเซอร์ ผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ทางร้านได้แจ้งว่าภายหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งภาพหมู่ไปยังบัณฑิตตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตามกำหนดระยะเวลา
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา