โลโก้เว็บไซต์ U2T for BCG มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

U2T for BCG มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 672 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมจัดนิทรรศการเเสดงผลงานของโครงการฯ  ในงาน ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง  ณ บริเวณโถงกลางด้านล่างอาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
          สำหรับการร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG 15 ตำบล อาทิ เสื้อใยสับปะรดจากตำบลบ้านเสด็จ  แหนมหมูและน้ำพริกลาบ จากตำบลบุญนาคพัฒนา  ส้มเกลี้ยงอบแห้งจากตำบลแม่ถอด ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จากตำบลแม่ปะ ตะกร้าเถาวัลย์จากตำบลพิชัย ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
          ทั้งนี้ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุขกระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง จัดโดยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลำปางายใต้โครงการ "คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการของพื้นที่จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือ พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๕ (COVID-๑๙) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานและธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดดำในฐานะฝ้ายเลขานุการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : กัญญารัตน์  โพธิตา / สุนิสา ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา