โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง  | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           24 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดเวทีเสวานาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง  ณ ห้องประชุม 1อาคารอำนวยการ โดยมีนางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานการเสวานา และนางสุทัศน์ เกิดกระจ่าง นักวิชาการพัสดุ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
           การจัดประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุของกองบริหารทรัพยากร กองการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังพัสดุ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
          ข่าว ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา