โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริหารงานทั่วไป | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา