โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-25 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-05-25

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นั้น           เนื่องจากมีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และขอบเขตของงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอยก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           24 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดเวทีเสวานาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง  ณ ห้องประชุม 1อาคารอำนวยการ โดยมีนางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานการเสวานา และนางสุทัศน์ เกิดกระจ่าง นักวิชาการพัสดุ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2565  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักวิจัย
พุธ 25 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

#เปิดรับสมัคร หลักสูตร จับประเด็น (สุขภาวะ) ให้เป็นนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 ในราคาพิเศษสุดๆ เพียง 890 บาท กับการเรียน onsite เต็มวัน รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คนเท่านั้น! โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะไขทุกข้อสงสัย ในประเด็น และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือ พร้อมชี้แนะลู่ทางการสร้างสรรค์เป็นนวัตรกรรม ครั้งแรกกับความร่วมมือของ 2 สถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ร่วมกับ สถาบันวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา