โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-06 | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-06

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 / คลังความรู้

  องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2560 จำนวน 224 หน้า ISBN 978-974-625-785-5   เกี่ยวกับหนังสือ องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไวเรนส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา