โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

การับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559
จันทร์ 16 มกราคม 2560

                กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตามประกาศ เพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 18  มกรามคม  2560 รับสมัครทุนอดมศึกษา >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 60
อังคาร 27 ธันวาคม 2559

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  ผู้มีรายชื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือเค้าเตอร์เซอร์วิส สำหรับผู้ประสงค์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถติดต่อผ่อนผันด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา ระหว่างวันที่4-6 มกราคม 2560 ตามวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 211          >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้มีรายชื่อต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559  เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีบริการรถรับ-ส่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ฟรี จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ประสงค์ใช้บริการรถรับ – ส่ง สามารถกรอกข้อมูลยืนยันสิทธ์ด้านหลังรายชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาค... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 31 - 35 ทั้งหมด 35


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา