โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เขียนแบบเครื่องกล ๒ มิติ (ระดับปริญญาตรี) ในงานสถาปนาครบรอบ ๘๐ ปี มทร.ล้านนา ตาก
พุธ 12 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้ชื่องาน “ฉลองครบรอบ ๘๐ ปี จากโรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาก” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ส่งนักศึกษาระดับปร... >> อ่านต่อ


อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากการประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม และอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เผยผลงานแห่งความภาคภูมิใจได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมงานวิจัยระดับนานาชาติ จากผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตยอดเยี่ยมเรื่อง Coffee go Green II : Yeast Process Plus (กาแฟสะอาดสร้างได้โดยใช้ยีสต์พลัส) จากการประกวดนวัตกรรมงานวิจัย IWIS 2018 (International Worsaw Invention Show) ครั้งที่ 12 ณ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแล... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัด "โครงสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561" ณ วัดม่อนพระยาแช่
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำนักศึกษา สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2/2  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายตามรอยเท้าพ่อ ประจำปี 2561 ณ วัดม่อนพระยาแช่ อ.เมือง จ.ลำปาง          ด้าน ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งตรงก... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" สร้างโอกาสเรียนรู้ในมิติสังคมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยท้องถิ่น "นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชนในทุกมิติ" ซึ่งศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดขึ้น ณ พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยชุดงานวิจัยดังกล่าวเป็นพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของนั... >> อ่านต่อ


สกว.ท้องถิ่น จับมืออาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ตามโครงการวิจัย CBR ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

       ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทีมงานจาก สกว.ท้องถิ่น นำโดยคุณภัทรา มาน้อย และอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือเกี่ยวกับงานวิจัย ณ ห้องประชุมกองการศึกษา อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จัดงานบอลการกุศล จัดหาทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน            โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยอาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี /ผอ.กองบริหารทรัพยากร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมดั... >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก เยือนถิ่นวิทยาลัยจังหวัดใกล้บ้าน
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์นครินทร์ เจริญสุข อาจารย์สาขาวิชาภูมิทัศน์ และอาจารย์กุลวิชญ์ พานิชยกุล อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า ๕๐ คน         &... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง มอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program
พุธ 31 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบ Certificate Card ให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนตามโครงการ BRIC Program  ในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง            ด้าน ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการชี้แจงและให้นักวิจัย ลงนามสัญญารับทุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก มทร.ล้านนา โดยมีนักวิจัยทั้ง ๓ คณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ อ.วิษณุ ช้างเนียม อ.กีรติ วุฒิจารี อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อ.นภาพร ดีสนาม อ.สมเกียรติ ตัน... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ และ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอชีพเกาะคาโดยได้แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบโควต้าพิเศษ๑ และโควต้าพิเศษ๒ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังทั้งระดับปวช.๓ และปวส.๒ กว่า 100 คน ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศ์กร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา