โลโก้เว็บไซต์ นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ 9 มกราคม  2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกแนะแนวการศึกษา รอบ TCAS1 Portfolio ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต.เวียงมอก  อ.เถิน จ.ลำปาง โดยเป็นนักเรียนสายวิทย์ - คณิต จำนวน 30 คน ปรากฏว่าน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจกรอกสมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวน 13 คน แบ่งเป็นสาขาเกษตรศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมกันนี้อาจารย์วัชรี เทพโยธิน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ราชมงคล เป็นให้กับอาจารย์ธนวรรณ  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ V-NET วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 ม.ค. 62
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้แทนจากสถาบันซึ่งเป็นสนามสอบและสถานศึกษาที่ร่วมทดสอบดังกล่าว จำนวน 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง         สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องมา... >> อ่านต่อ


“งานเกษตรราชมงคล ๖๒” คึกคัก! ปีนี้มีการแข่งขันไก่แจ้ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย
เสาร์ 12 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ                        อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน งานเกษตรราชมงคล ๖๒ “เกษตรอุตสาหกรรม เส้นทางแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสุขที่สมดุล... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร”
พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยคุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ในงานวันวิชาการ “เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง          ทีมงานแนะแนวการศึกษา มีความตั้งใจจะไปร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAST1 Portfolio ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ โอก... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมโครงการ “วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง
จันทร์ 7 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลียเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“วิศวะร่วมใจ พัฒนาชุมชน” ณ วัดพระธาตุป่านายาง ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง          สำหรับโครงการดังกล่าว ฯ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า “จิตอาสา&rdqu... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมผลไม้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 7 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มพลังกะหล่ำปลี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแยมผลไม้ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 5 มกราคม 2562 จำนวนประมาณ 20 คน ณ บ้านป่าลัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแยมผลไม้ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขย... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 7 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มพลังกะหล่ำปลี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบฟักทอง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 5 มกราคม 2562 จำนวนประมาณ 20 คน ณ บ้านป่าลัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแยมผลไม้ และผู้เข้าอบรมทุกท่าน... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมโค ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 7 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มพลังกะหล่ำปลี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมโค ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 6 มกราคม 2562 จำนวนประมาณ 20 คน ณ บ้านป่าลัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำไอศกรีมนมโค และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะ... >> อ่านต่อ


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดี...
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติรับมอบกระเช้าของขวัญ จากคุณเสงี่ยม สมเวที ผู้จัดการสาขา สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย  ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง         สำหรับกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันกีฬาของคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร จากสถ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 319


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา