โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมบูรณาการและดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านหนองอ้อ และบ้านแม่กอย ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  24-25 มิถุนายน 2563 ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์(ภาษาจีน)
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาจีน) วุฒิปริญญาโท สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ   และศิลปศาสตร์  ในวันที่ 24  มิถุนายน 2563  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

        22 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการปฐมนิเทศเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวม 6 พื้นที่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ITA และ QA และการปฐมนิเทศในส่วนของพื้นที่ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Ranking” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยแบ่งการนำเสนอผลงาน 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Online  Conference ตามมาตรการสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด 19 สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาค... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ ขอเชิญนักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2563 และกำหนดการประกาศผลรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอิมแ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ.ผู้สอนภาษาจีน
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท (ภาษาจีน) ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียดดังแนบ   ... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปเห็ด สร้างรายได้แก่ชุมชน
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปเห็ดแก่กลุ่มเพาะเห็ด บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 3 ต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2563 เพื่อนำไปจัดทำอาหารสุขภาพและขยายผลสร้างรายได้ ... >> อ่านต่อ


ประกาศประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – วันที่  23 มิถุนายน 2563 และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2563  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.mju.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5387 3042 >> อ่านต่อ


ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย           1.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing เป็นฐานข้อมูล E-books รวมหนังสือสหสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 60,000 ชื่อเรื่อง จาก 40 สำนักพิมพ์ (http://portal.igpublish.com/iglibrary)          ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP) หลักสูตรการใช้โปรแกรม QGIS และหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน  สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www3.cgistln.nu.ac.th/training หรือโทร 0  5596 8707 หรือ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 779


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา