โลโก้เว็บไซต์ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน STEM Education
พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน  STEM Education           วันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ได้มอบหมายให้ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะอาจารย์จากคณะวิศวก... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อรากำจัดมอดและแมลง ศัตรูกาแฟ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง
อังคาร 20 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วิทยากรดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน
จันทร์ 5 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน           3 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง             อาจารย... >> อ่านต่อ


ประกาศผลรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจับสลาก โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560) ขอให้ผู้ได้รับรางวัล นำหลักฐาน (บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่) ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่.....     ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง (คุณปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์)      ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป >>>  >> อ่านต่อ


กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดวันสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 3, 4, 5, 8, 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170421120334_76342.pdf  >> อ่านต่อ


นักกีฬาเซปักตะกร้อ มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองทีมเดี่ยว และเหรียญเงินทีมชุด ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนีรนุช  แพะคำ นักศึกษาหลักสูตร ปวส. การตลาด นักกีฬาเซปักตะกร้อหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อในนามทีม มทร.ล้านนา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันรายการเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว – หญิง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.50 น. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” ณ สนาม สนามกีฬากลางแจ้ง เขตพื้นที่บพิตรพิ... >> อ่านต่อ


นักกรีฑาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายวรเดช จะบอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 2/2) สาขาพืชศาสตร์ นักกีฬากรีฑาหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกรีฑา มทร.ล้านนา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ด้วยสถิติ 21.41 นาที ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”สำหรับผลการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ได้... >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.ล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง > กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ > กำหนดเข้ารั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2561
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 23


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา