โลโก้เว็บไซต์ คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2561
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคปกติ)วันที่ 28 กรกฎาคม 2559เทียบโอนการศึกษาแ... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการสอบ Pre-test และ Post-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 และตารางห้องเรียนโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 กค 59 และ 1-5 สค 59>> ตารางการสอบ Pre-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 (28 ก.ค. 2559)>> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 15 ทั้งหมด 15


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา