โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 มิถุนายน 2562 - 3 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา